Τί είναι η λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία  είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση καθώς και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας σε παιδιά και σε ενήλικες.

Συγκεκριμένα ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός που ασχολείται με τις παρακάτω διαταραχές :

  • Λόγου (αντίληψη και παραγωγή βασικού λεξιλογίου, εννοιών και δομών, καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου)
  • Ομιλίας (συντονισμός και κίνηση των αρθρωτών, αναπνοή και φώνηση, αντήχηση, δυσκολίες στη ροή της ομιλίας)
  • Νευρολογικής φύσεως (δυσκολίες στις δομές του στοματοπροσωπικού μηχανισμού, μάσηση και κατάποση,
  • Επικοινωνίας (κοινωνική χρήση του λόγου στις αντίστοιχες κοινωνικές συνθήκες, διάλογος, εναλλαγή σειράς, βλεμματική επαφή)

 

To Top