Η Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που κατευθύνει την συμμετοχή ενός ατόμου σε συγκεκριμένες δραστηριότητες έτσι ώστε να επαναφέρει και να βελτιώσει την απόδοση του, να διευκολύνει την μάθηση των δεξιοτήτων και των λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή και την παραγωγικότητα του. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας του ατόμου μέσω της άσκησης έργου. Πρωταρχικός στόχος της είναι να επιτρέψει στους ανθρώπους να συμμετέχουν στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης ή τομείς ζωής.

Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι μία ειδικότητα που απευθύνεται στο παιδί το οποίο είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος οργανισμός. Δραστηριοποιείται στην πρόληψη, παρέμβαση και αποκατάσταση και εμπλέκει τη θεραπευτική χρήση των σκόπιμων δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού. Έχει ως απώτερο σκοπό την εντόπιση και αξιολόγηση των διαφόρων δυσλειτουργικών στοιχείων στη συμπεριφορά ενός παιδιού, με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων και προσεγγίσεων. Καθώς και την βελτίωση και αξιοποίηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων του παιδιού και εφήβου για την καλύτερη απόδοση του.

Στην παιδιατρική εργοθεραπεία το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως μέσο παρέμβασης, για να επιτευχθεί η ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στις δραστηριότητες του θεραπευτικού προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά ανταποκρίνονται με χαρά, δεκτικότητα και αποτελεσματικότητα. Το παιχνίδι είναι η κύρια ″εργασία″ των παιδιών και μέσα από αυτό αναπτύσσουν δεξιότητες για τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον, για να οργανώσουν την συμπεριφορά τους.

Από την εργοθεραπεία μπορούν να επωφεληθούν παιδιά που παρουσιάζουν οποιαδήποτε δυσκολία να συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες ή έργα, που αντιστοιχούν στην ηλικία τους, είτε λόγω κάποιας διαταραχής είτε λόγω μιας ήπιας αναπτυξιακής καθυστέρησης σε ορισμένες δεξιότητες. Αυτά τα έργα αφορούν όλους τους τομείς ζωής ενός παιδιού:

-δραστηριότητες καθημερινής ζωής

-παιχνίδι

-κοινωνική συμμετοχή και αλληλεπίδραση

To Top