ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Η ειδική διαπαιδαγώγηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ειδικής αγωγής, είναι η διδασκαλία που χρησιμοποιεί τη βιωματική μάθηση και που ανταποκρίνεται στο ρυθμό μάθησης και στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Στόχος της είναι η ενίσχυση της οπτικής και ακουστικής αντίληψης, η βελτίωση των μνημονικών λειτουργιών, καθώς και ο εμπλουτισμός στον γνωστικό τομέα. Ο ειδικός παιδαγωγός προσφέρει στο κάθε παιδί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, δίνοντας του την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στον γνωστικό τομέα. Έτσι, ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση, κάτι το οποίο τον βοηθά στην πλήρη κατάκτηση και χρήση αυτής. Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες.

To Top