ΠΡΟΛΗΨΗ

Στα κέντρα <<ΕΥΜΑΘΕΙΑ>> πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο από όλα. Αυτή ακριβώς μας επιτρέπει να παρέμβουμε το συντομότερο δυνατό όπου υπάρχει ανάγκη. Έτσι, στόχοι επιτυγχάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κατά τη διαδικασία της διάγνωσης, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες, συμμετέχουν διαφορετικά μέλη της ομάδας μας. Αφού παρθεί το ιστορικό και εκτιμηθεί η κάθε περίπτωση προτείνετε συγκεκριμένο, εξατομικευμένο πρόγραμμα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφού καταρτιστεί το πρόγραμμα αντιμετώπισης, αρχίζει η εφαρμογή του με ατομικές συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών. Η όλη εφαρμογή και επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην συνεργασία με τους γονείς ή ακόμα και με τους δασκάλους και νηπιαγωγούς. Κάθε φορά γίνεται ενημέρωση για την εκάστοτε συνεδρία και δίνονται οδηγίες για το σπίτι.

 

 

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση καθώς και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας σε παιδιά και σε ενήλικες.   
Περισσότερα

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που κατευθύνει την συμμετοχή ενός ατόμου σε συγκεκριμένες δραστηριότητες έτσι ώστε να επαναφέρει και να βελτιώσει την απόδοση του.  
Περισσότερα

Ψυχολογική Υποστήριξη

To κέντρο Ευμάθεια προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε οικογένειες, γονείς, εφήβου και παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, συμπεριφοριστικές ή αναπτυξιακές δυσκολίες.                      
Περισσότερα

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ειδικής αγωγής, είναι η διδασκαλία που χρησιμοποιεί τη βιωματική μάθηση και που ανταποκρίνεται στο ρυθμό μάθησης του κάθε παιδιού.
Περισσότερα
To Top