Παναγιώτα Καμούζη

Η Παναγιώτα Καμούζη είναι απόφοιτος του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Καλαμάτας της σχολής επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) του τμήματος λογοθεραπείας. (περίοδος φοίτησης 09/2011-06/2016)

Συνεχής κατάρτιση:

* Πρακτικό σεμινάριο «ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ» Από τη θεωρία
στηνπράξη
*Πρακτικόσεμινάριο<<A Three Treatment Plan for Oral
Placement Therapy>>
*Σεμινάριο βασικής κατάρτισης στο σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων (PECS)
* Σεμινάριο εκπαίδευσης στη δομημένη εκπαίδευση TEACCH

    To Top