Λουκοπούλου Κατερίνα

Ονομάζομαι Λουκοπούλου Αικατερίνη και είμαι πτυχιούχος του τμήματος Λογοθεραπείας , στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Ανώτατου Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος ( ΑΤΕΙ) της Δυτικής Ελλάδας ( Πάτρα), καθώς και κάτοχος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μου πορείας , παρακολουθώ εκπαιδευτικά σεμινάρια ,με σκοπό την εμβάθυνση και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για το ευρύ φάσμα των διαταραχών επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας.
Πιο συγκεκριμένα , είμαι κάτοχος του τίτλου << Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές δυσκολίες : Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων >> του ετήσιου προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, έχω εκπαιδευτεί στη μέθοδο δομημένης εκπαίδευσης TEACCH (πρόγραμμα οργάνωσης για τον αυτισμό) , έχω λάβει τη βασική κατάρτιση PECS επίπεδο 1( πρόγραμμα ενισχυτικής και εναλλακτικής επικοινωνίας για τον αυτισμό ), καθώς επίσης έχω πιστοποιηθεί και στη διήμερη εκπαίδευση του Κέντρου Έρευνας & Θεραπείας Τραυλισμού , με τίτλο PALIN PARENT CHILD INTERACTION THERAPY ( PCI ) . Τέλος , έχω παρακολουθήσει και λάβει βεβαίωση από το σεμινάριο << Αντιμετώπιση Αρθρωτικών και Φωνολογικών Διαταραχών >> αλλά και από το Θεωρητικό – Βιωματικό Σεμινάριο ΄ Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης ΄ .

    To Top