Τζιώτζιου Δέσποινα

Η Τζιώτζιου Δέσποινα είναι απόφοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή. Έχει
εκπαιδευτεί στη βασική κατάρτιση του PECS, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τον
αυτισμό και τις μαθησιακές δυσκολίες. Έχει εργαστεί σε δομές ατόμων με αναπηρία, σε
προγράμματα ενταξιακής παρέμβασης, καθώς και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου
και συνεχίζει. Παράλληλα, παρακολουθεί τριετή εκπαίδευση Συμβουλευτικής Ψυχικής
Υγείας.

    To Top